Aktualności

3 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pakiet zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Do 21 października 2022 roku został wydłużony trwający obecnie nabór wniosków z rozwoju usług rolniczych i leśnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Od 7 lipca do 19 sierpnia 2022 r. w ARiMR będzie można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997