Categories for Bez kategorii

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” finansowanego z PROW 2014-2020.

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW 2014-2020.

Prezes ARiMR wydłużył do 15 lutego 2021 roku trwający obecnie nabór wniosków z działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.