Aktualności

Trwający od 21 czerwca 2021 nabór wniosków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowany z PROW 2014-2020 w obszarach:
• rozwój produkcji prosiąt (nabór w obszarze A),
• rozwój produkcji mleka krowiego (nabór w obszarze B),
• rozwój produkcji bydła mięsnego (nabór w obszarze C),
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (nabór w obszarze D)

decyzją Prezesa ARiMR został wydłużony do 20 września 2021 roku.

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” finansowanego z PROW 2014-2020.

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997