Aktualności

Prezes ARiMR wydłużył do 15 lutego 2021 roku trwający obecnie nabór wniosków z działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

Od 30 listopada 2020 roku do 13 stycznia 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2020 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997