Aktualności

Prezes ARiMR ogłosił termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Dzięki nowelizacji rozporządzeń beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007-2013, tj.

Jak podała ARiMR w terminie od 05-09-2014 do 03-11-2014 roku należy dokonać aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w 2011, 2012 i 2013 roku w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aktualizacji danych …

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997