Aktualności

Jak podała ARiMR w terminie od 05-09-2014 do 03-11-2014 roku należy dokonać aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w 2011, 2012 i 2013 roku w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aktualizacji danych …

Jak podała ARiMR z uwagi na spore zainteresowanie jakim cieszy się tegoroczny nabór wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu Młodym Rolnikom” do …

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia 15-05-2014 roku ma odbyć się dodatkowy nabór wniosków z działania …

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997