Aktualności

Od 15 marca 2014 roku do 15 maja 2014 można składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych…

Zgodnie z obecnymi ustaleniami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 od 2014 roku wstrzymane zostaną płatności uzupełniające do powierzchni upraw podstawowych (tzw. UPO) oraz płatności paszowe (tzw. PZ-ty) czyli …

20 stycznia 2014 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi …

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997