Aktualności

17 stycznia 2014 roku prezes ARiMR podał do publicznej wiadomości listę określającą kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy od 30 października do 12 grudnia 2013 r. złożyli do ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania …

Od 30 października do 12 grudnia 2013 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich…

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem…

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997