Aktualności

Kredyty preferencyjne dla rolników w 2014 roku

20 stycznia 2014 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą udzielać w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani kredytami preferencyjnymi mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach:
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
• SGB Bank S.A.
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
• Bank Zachodni WBK S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• Pekao S.A.

W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:
• młody rolnik (nMR),
• linie branżowe (nBR),
• na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
• podstawowa (nIP),
• dla grup producentów rolnych (nGP).

Ponadto w niedalekiej przyszłości ARiMR planuje uruchomienie kolejnych linii kredytowych, tj.
• kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK),
• tzw. kredytów klęskowych (linie kredytowe nKL01 i nKL02).

Osoby zainteresowane przygotowaniem biznesplanów zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997