Aktualności

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem…

Jeśli jesteś osoba, która potrzebuje pomocy w dokończeniu wniosku w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” zapraszamy Państwa do współpracy. Pomożemy przygotować brakujące załączniki i dokumenty…

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997