Aktualności

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

Od 15 marca 2014 roku do 15 maja 2014 można składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 roku, otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 roku. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W 2014 roku można ubiegać się o przyznanie płatności takich jak:

 • jednolitej płatności obszarowej;
 • specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych;
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatności do pomidorów);
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
 • płatności cukrowej;
 • płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
 • płatności do krów i owiec;
 • płatności uzupełniającej w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:
  • płatności uzupełniającej do powierzchni upraw chmielu niezwiązanej z produkcją;
  • płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);
  • płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi)

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosków zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997