Aktualności

Wydłużenie terminów realizacji wniosków inwestycyjnych PROW 2007-2013

Dzięki nowelizacji rozporządzeń beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007-2013, tj.

  • Modernizacji gospodarstw rolnych
  • Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
  • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

będą mogli do 30-09-2015 roku wydłużyć terminy realizacji w/w wniosków. Warunkiem skorzystania z wydłużonego terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest złożenie w „swoim” oddziale regionalnym, w odpowiednim terminie, podania o wprowadzenie zmiany do zawartej wcześniej umowy. Należy pamiętać aby nie przekroczyć terminów na złożenie aneksu do umowy. Jeżeli tak się stanie, beneficjent nie będzie mógł skorzystać z wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy. W przypadku działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” podania o przygotowanie aneksu do umowy trzeba złożyć w właściwym oddziale regionalnym ARiMR do 30-06-2015 roku. Natomiast beneficjenci pozostałych działań, tj. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” mają czas na złożenie wniosków o zmianę umów do 15-07-2015 roku.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997