Aktualności

Dopłaty bezpośrednie do gruntów w 2014 roku

Zgodnie z obecnymi ustaleniami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 od 2014 roku wstrzymane zostaną płatności uzupełniające do powierzchni upraw podstawowych (tzw. UPO) oraz płatności paszowe (tzw. PZ-ty) czyli płatności uzupełniające do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych. Ponadto od 2015 roku obowiązywać będą nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich uzgodnione w ramach reformy WPR. Z uwagi na spore opóźnienia w wdrażaniu nowych przepisów unijnych, rok 2014 jest tzw. rokiem przejściowym, w którym to obowiązuje większość „starych przepisów” odnośnie dopłat bezpośrednich. I tak od 2014 roku w Polsce obowiązywać będą następujące rodzaje płatności finansowanych z budżetu unijnego: jednolita płatność obszarowa oraz płatność do pomidorów, owoców miękkich, płatność cukrowa. Ponadto ARiMR wypłacać będzie specjalne wsparcie, tzw. płatność do krów, płatność do owiec, płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości. Rekompensatą za likwidację dopłat do UPO i PZ na być wyższa stawka płatności podstawowej, która ma wynosić ok. 220 euro/ha. Ponadto od 2014 roku ma przestać obowiązywać 10-procentowe zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla większych gospodarstw, tj. gospodarstw które otrzymywały płatności obszarowe powyżej 5 tyś. euro. Bez większych zmian ma pozostać płatność dla obszarów ONW. Nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW przeprowadzony ma zostać zgodnie z zasadami obowiązującymi w PROW 2007-13 z jedyną różnicą, że rolnicy składający wnioski o płatności ONW nie będą zobowiązani do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW przez okres 5 lat, a jedynie do końca danego roku kalendarzowego.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997