Aktualności

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

od

do

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

05.12.2013

30.12.2013

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

22.11.2013

06.12.2013

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmska”

25.11.2013

09.12.2013

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

18.11.2013

16.12.2013

 

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

od

do

Lokalna Grupa Działania „Promenada S12”

13.12.2013

10.01.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Giełczwi

09.12.2013

23.12.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

05.12.2013

19.12.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśny Krąg”

05.12.2013

30.12.2013

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosków zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997