Aktualności

Trwa weryfikacja wniosków na przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego przez klęski żywiołowe

17 stycznia 2014 roku prezes ARiMR podał do publicznej wiadomości listę określającą kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy od 30 października do 12 grudnia 2013 r. złożyli do ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” finansowanego ze środków PROW 2007-2013.

Jeśli jesteś osoba, która potrzebuje pomocy w dokończeniu wniosku w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” zapraszamy Państwa do współpracy. Pomożemy przygotować brakujące załączniki i dokumenty potrzebne do poprawnej weryfikacji wniosku.

Osoby zainteresowane dokończeniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997