Aktualności

Trwa weryfikacja wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Jeśli jesteś osoba, która potrzebuje pomocy w dokończeniu wniosku w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” zapraszamy Państwa do współpracy. Pomożemy przygotować brakujące załączniki i dokumenty potrzebne do poprawnej weryfikacji wniosku.

Osoby zainteresowane dokończeniem wniosków zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997