Aktualności

Wydłużony termin składania wniosków z Modernizacji gospodarstw rolnych PROW 2014-2020

Trwający od 21 czerwca 2021 nabór wniosków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowany z PROW 2014-2020 w obszarach:
• rozwój produkcji prosiąt (nabór w obszarze A),
• rozwój produkcji mleka krowiego (nabór w obszarze B),
• rozwój produkcji bydła mięsnego (nabór w obszarze C),
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (nabór w obszarze D)

decyzją Prezesa ARiMR został wydłużony do 20 września 2021 roku.

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku to już ostatnia szansa na otrzymanie dotacji. Nie zwlekaj, zadzwoń do Nas i zapoznaj się z kryteriami przyznawania pomocy na w/w działanie.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997