Aktualności

Wydłużony ternim naboru wniosków

Do 21 października 2022 roku został wydłużony trwający obecnie nabór wniosków z rozwoju usług rolniczych i leśnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku to już ostatnia szansa na otrzymanie dotacji.

 

Nie zwlekaj, zadzwoń do Nas i zapoznaj się z kryteriami przyznawania pomocy na w/w działanie.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997