Aktualności

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW 2014-2020.

Prezes ARiMR wydłużył do 15 lutego 2021 roku trwający obecnie nabór wniosków z działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

Od 30 listopada 2020 roku do 13 stycznia 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997