Aktualności

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2020 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020.

Prezes ARiMR wydłużył do 30 czerwca 2020 roku trwające obecnie nabory wniosków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997