Aktualności

Od 31 marca do 29 maja 2020 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020.

Od 19 lutego do 20 marca 2018 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący inwestycje związane z „racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu” (nabór w obszarze D). 

Od 31 października do 29 listopada 2016 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997